บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในร้านอาหาร by ครูไพลิน คลิปที่ 6 / 20

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในร้านอาหาร by ครูไพลิน
.
คลิปที่ 6 / 20
.
เมื่อแขกสั่งเครื่องดื่ม
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s