คลิปที่ 5 / 20 เมื่อแขกต้องการให้แนะนำอาหาร – ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร by ครูไพลิน คลิปที่ 5 / 20

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในร้านอาหาร by ครูไพลิน
คลิปที่ 5 / 20
เมื่อแขกต้องการให้แนะนำอาหาร

https://www.youtube.com/watch?v=FiobfpJ_HSA

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s