คลิปที่ 2 / 20 คำถามเมื่อแขกนั่งลงที่โต๊ะอาหารแล้ว – ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร by ครูไพลิน คลิปที่ 2 / 20

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในร้านอาหาร by ครูไพลิน

คลิปที่ 2 / 20

คำถามเมื่อแขกนั่งลงที่โต๊ะอาหารแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s