คลิปที่ 1 เมื่อแขกเดินเข้ามาในร้านอาหาร – ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร คลิปที่ 1 / 20

การเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลวิธีหนี่งก็คือ การเรียนรู้จากบทสนทนาในชีวิตจริง
.
โดย…คนที่เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษและเชื่อว่าภาษาอังกฤษจะสามารถนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
.
ครูได้ทำคลิปรวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในร้านอาหาร
.
โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับคนที่ทำงานในร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย หรือคนที่ทำงานในร้านอาหารเต็มเวลา
.
..ที่เชื่อว่า ภาษาอังกฤษจะนำไปสู่งานที่ดีขึ้น โอกาสในการทำงานที่มากขึ้น รายได้ที่ดีขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
.
ครูเชื่อว่า คนที่มีจุดหมายชัดเจน จะมีความจริงจัง มีความมุ่งมั่น และนำไปสู่ความสำเร็จในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง
.
20 วัน 20 คลิปสั้น ๆ เกี่ยวกับบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในร้านอาหาร
.
โพสต์ทุกหนึ่งทุ่ม ทุกวัน 1-20 เมษายน 2017
.
หรือคนที่อยากทราบประโยคสนทนาเพื่อการนำไปใช้เมื่ออยู่ต่างประเทศก็ติดตามได้เหมือนกันนะคะ
.
ขอให้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขค่ะ
.
ครูไพลิน
.
.
คลิปที่ 1 เมื่อแขกเดินเข้ามาในร้านอาหาร
.
https://www.youtube.com/watch?v=dzxpnH63NzI

#ภาษาอังกฤษเรื่องง่ายแค่รู้เท่าที่ใช้จริง
#ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน #ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร #บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s